Badanie ABR

 

Badanie ABR przeprowadzamy w domu pacjenta w godzinach nocnych

 

       Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. ABR – Auditory Brainstem Response, BERA) to badanie, które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej - w pniu mózgu, w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha.

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu jest nieinwazyjnym badaniem słuchu, z grupy badań obiektywnych. Badanie wykonuje się w celu określenia progu słyszenia pacjenta oraz miejsca wystąpienia niedosłuchu, umożliwia rozpaznanie typu niedosłuchu, np. przewodzeniowy, ślimakowy, pozaślimakowy.

 

 Wskazania do badania ABR:

 • dzieci z dodatnim wynikiem badania przesiewowego słuchu przeprowadzonego za pomocą otoemisji akustycznej

 • dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy, które należą do grupy podwyższonego ryzyka zaburzeń słuchu

 • dzieci w wieku poniżej 2 lat, które nie wykazują adekwatnych do wieku reakcji słuchowych

 • dzieci, u których istnieje podejrzenie, że przyczyną opóźnionego rozwoju mowy może być niedosłuch

 • dzieci, u których nie można wykonać badania orientacyjnego lub audiometrycznego z powodu różnych patologii w obrębie centralnego układu nerwowego np. dzieci z zespołem Downa, dzieci autystyczne, niewspółpracujące

 • pacjenci z podejrzeniem guza nerwu słuchowego

 • pacjenci kwalifikowani do wszczepów ślimakowych

 

 Jak przygotować dziecko do badania ABR?

 Badanie ABR powinno być wykonywane we śnie w celu zapewnienia miarodajnych wyników. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadziliśmy możliwość wykonania badania w śnie fizjologicznym podczas wieczorowo-nocnej wizyty domowej. Pozbyliśmy się tym samym konieczności podawania narkozy dla małych pacjentów.

Dziecko powinno mieć czyste, drożne przewody słuchowe. Jeżeli rodzic nie jest pewny czy w przewodach nie zalega woskowina prosimy zgłosić się do naszego gabinetu w celu oceny przewodów słuchowych dziecka lub udać się do lekarza laryngologa.

 

Dzieci do lat 2:

 • Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury.
 • Dziecko musi być zmęczone i senne oraz niekarmione przez 3 godziny przed badaniem! Nie można pozwolić dziecku spać przed badaniem przez około 5 godzin.
 • Karmienie dziecka będzie możliwe po przygotowaniu dziecka do badania ABR przez osobę przeprowadzającą badanie. Po nakarmieniu można usypiać dziecko i przystąpić do badania.

 

Dzieci od 2 do 4 lat:

 • Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, podwyższonej temperatury.
 • Dziecko musi być zmęczone i senne! Nie można pozwolić spać przed badaniem przez około 10 godzin.

 

Dzieci powyżej 4 roku życia:

 • Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, podwyższonej temperatury.
 • Dziecko musi być zmęczone i senne! Rodzice powinni obudzić dziecko wcześnie rano i nie pozwolić mu zasnąć do samego badania w porze wieczorowej. Można dziecko "zmęczyć" wcześniej akywnymi zabawami, tańcem itp.

 

Jak wygląda badanie ABR?

 

          Badanie ABR jest bezinwazyjne i bezbolesne, więc pacjent nie odczuwa żadnego dyskomfortu. 
Podczas badania na głowie dziecka umieszcza się trzy elektrody, podobne jak w badaniach EEG. Dwie elektrody przykleja się na wyrostkach sutkowych, a jedną na czole. Na uszy zakłada się słuchawki, takie same jak stosowane w badaniach audiometrycznych. Mogą być również stosowane słuchawki wewnątrzuszne. Wszystkie elektrody zostają podłączone do urządzenia pomiarowego, dzięki czemu możliwa jest rejestracja wyników w formie wykresu. Wynik dostępny jest nastęnego dnia po obróbce komputerowej.

 

KONSULTACJA U PROTETYKA SŁUCHU

To ostatni etap, który polega na omówieniu wyników badania.  Podczas konsultacji protetyk słuchu ustali dalsze postępowanie, zleci rehabilitację lub dobierze odpowiednie aparaty słuchowe.

 

KONTAKT

Audiomed Aparaty Słuchowe 

tel. 54 426 25 85,   604 479 703

mail: biuro@audiomed24.pl

ul. Reja 16/18, lokal 2

87-800 Włocławek