BADANIE ASSR

 

Badanie ASSR wykonujemy w domu pacjenta w godzinach nocnych

 

Badanie ASSR (Auditory Steady State Responses) - słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego są elektrofizjologiczną odpowiedzią narządu słuchu, która powstaje w wyniku stymulacji ucha bodźcem akustycznym szybko powtarzanym lub modulowanym. ASSR są stosowane w celu rekonstrukcji audiogramu w szerszym zakresie częstotliwości. Badanie słuchowych potencjałów wywołanych stanu ustalonego podobne jest technicznie do badania ABR. Badania te jednak różnią się w kilku aspektach, głównie metodami stymulacji narządu słuchu oraz oceną odpowiedzi. Wspólną cechą badań ABR i ASSR jest stosowanie bodźców dźwiękowych. W ABR ucho stymulowane jest bodźcem typu trzask lub krótkim bodźcem tonalnym, tylko jedno ucho może być stymulowane jednym bodźcem w danym czasie. Natomiast ASSR korzysta z dźwięków podawanych szybko i odpowiednio modulowanych tak amplitudowo, jak i częstotliwościowo. Umożliwia to badanie każdym z bodźców częstotliwościowych obu uszu jednocześnie.

 

 Aby wykonać badanie ASSR u dzieci trzeba przygotować dziecko tak jak do badania ABR, opisanego wyżej na naszej stronie. Badanie wykonywane jest u dzieci od pierwszego miesiąca życia.

 

Główne zalety i przydatność badania:

  • Obiektywny charakter pomiaru
  • Bardzo dobra specyficzność częstotliwościowa
  • Możliwość pomiaru przy głębokich ubytkach słuchu
  • Odtworzenie audiogramu w szerszym zakresie częstotliwości
  • Bardzo duża użyteczność dla właściwego zaprogramowania aparatów słuchowych u niemowląt i dzieci, u których niemożliwe jest wykonanie badania audiometrycznego

 

Należy pamiętać że dpowiednie protezowanie i rozpoczęcie rehabilitacji w pierwszych 6 miesiącach życia maksymalizuje potencjał rozwojowy dziecka z trwałym niedosłuchem w aspekcie rozwoju mowy i języka, niezależnie od stopnia jego nasilenia. Konieczne jest również wprowadzenie odpowiedniego bodźcowania dla rozwoju słuchu i mowy.

KONTAKT

Audiomed Aparaty Słuchowe 

tel. 54 426 25 85,   604 479 703

mail: biuro@audiomed24.pl

ul. Reja 16/18, lokal 2

87-800 Włocławek