Audiometria wolnego pola
- badanie korzyści z aparatów słuchowych

           Badanie odbywa się w specjalnie przygotowanym gabinecie. Do jego przeprowadzenia wykorzystuje się podłączone do audiometru głośniki, umieszczone w odpowiednich odległościach po obu stronach pacjenta. Do badania wykorzystuje się standaryzowane testy słowne. Zadaniem badanego jest powtórzenie tego, co usłyszał. Badanie przeprowadza się najpierw bez aparatów słuchowych, a następnie po ich założeniu. Dzięki temu można porównać wyniki i precyzyjnie określić zysk i skuteczność aparatów słuchowych. Sprawdza się czy aparaty są odpowiednio dobrane i spełniają swoją funkcję i realnie poprawiają rozumienie mowy.

Zyskiem z aparatowania jest różnica pomiędzy stopniem rozumienia mowy uzyskanym w założonych aparatach słuchowych, a wynikiem uzyskanym bez
aparatów. 

Często pacjenci zadają pytania czy już muszą nosić aparaty słuchowe, kiedy ubytek słuchu nie jest jeszcze duży? Bądź „nie zauważyłem różnicy w słyszeniu z aparatami”.   Wynik rozumienia słów jaki uzyskujemy przed założeniem aparatów i po ich założeniu jest odpowiedzią na te wątpliwości. 

Warto przeprowadzać to badanie kontrolnie szczególnie u dzieci użytkujących aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe w celu oceny i weryfikacji poprawności ustawień. Ze względu na okres krytyczny dla rozwoju mowy bardzo ważne jest, aby dobrane aparaty słuchowe zawsze ustawione były adekwatnie do aktualnego niedosłuchu. 

AUDIOMED APARATY SŁUCHOWE

ul. M. Reja 16/18 lok. 2

87-800 Włocławek

tel: 54 426 25 85,   604 479 703

Social Media