badanie słyszenia

Kiedy i dlaczego warto przeprowadzić badania słuchu?

       Problemy ze słyszeniem i rozumieniem mowy nie dotyczą wyłącznie osób w starszym wieku, gdzie głównym czynnikiem jest starzejący się narząd słuchu.  Do uszkodzenia słuchu może dojść w każdym momencie życia człowieka. Czynników wywołujących niedosłuch jest bardzo długa lista począwszy od podłoża genetycznego poprzez nabyte infekcje, choroby sprzyjające powstawaniu wad słuchu, czynniki mechaniczne itd. W audiologii podobnie jak w innych gałęziach medycyny często o powodzeniu terapeutycznym jest czas. W przypadku nagłej utraty słuchu nawet jeden dzień zwłoki w dotarciu do specjalisty może zakończyć się trwałą głuchotą. Obserwowanie u siebie lub bliskich sytuacji gdzie pojawiają się zaburzeniu w rozpoznawaniu słów, objawów z bólem lub pobolewaniem uszu mają skłonić do wykonania choćby podstawowych badań jak otoskopia ucha czy badanie progów słyszenia. Badania te można wykonać w gabinecie protetyki słuchu. Dalszy zakres badań o ile będzie wskazany zleci konkretny specjalista – laryngolog, audiolog bądź foniatra.

Wskazania do badania słuchu

Nasz narząd słuchu ukształtował się tysiące lat temu. Hałas z jakim mamy do czynienia dzisiaj dotyczy właściwie ostatnich dziesięcioleci. Niestety to za mało na ewolucyjne zmiany. Warto, aby osoby narażone na hałas o znacznym natężeniu lub takie, których praca zawodowa bezpośrednio wiąże się z nadmierną ekspozycją na hałas wykonywały regularnie profilaktyczne badanie słuchu. Jest ono również wskazane w sytuacji, gdy występują objawy wskazujące na niedosłuch, takie jak np.:

 • problemy z rozumieniem słów podczas rozmowy bezpośredniej i telefonicznej,
 • trudności ze słyszeniem szeptu,
 • zwiększanie głośności telewizora, radia itp.,
 • szumy uszne,
 • głośniejsze mówienie
 • lepsze rozumienie mowy w hałasie niż w ciszy
 • wycofywanie się z rozmów lub unikanie innych aktywności społecznych
 • każdy niepokojące objawy utraty koncentracji i braku reakcji na wymiawiane zdania szczególnie u dzieci

Rodzaje badań słuchu

Badania słuchu możemy podzielić na badania obiektywne i subiektywne. Badania subiektywne wymagają współpracy pacjenta i opierają się na udzielanej przez niego informacji zwrotnej. Natomiast badania obiektywne oceniają określone parametry niezależnie od odpowiedzi pacjenta. Z tego powodu lepiej sprawdzą się w przypadku małych dzieci czy osób, których inne choroby utrudniają przeprowadzenie badania subiektywnego.

Badania subiektywne

Za pomocą subiektywnych badań słuchu staramy się określić zależność między fizycznymi parametrami prezentowanego sygnału a jego indywidualną oceną pacjenta. Zawsze wymagane jest tu aktywne uczestnictwo pacjenta w badaniu.

Grupę badań subiektywnych stanowią :

 • – badania akumetryczne szeptem
 • – próby stroikowe
 • – audiometria tonalna
 • – audiometria mowy
 • – audiometria zabawowa
 • – audiometria nadprogowa

Badania akumetryczne szeptem

Dzięki dzisiejszym dobrze rozwiniętych technikom badań audiologicznych przydatność badania ogranicza się głównie w przesiewowej ocenie słyszenia u osób z podejrzeniem wady słuchu. Metoda stosowana podczas wstępnej oceny słyszenia u dzieci przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz u pozostałych pacjentów u których zachodzi podejrzenie utraty ostrości słyszenia. 

Do badania szeptem wystarcza niezbyt rozległe pomieszczenie, na przykład pokój o długości 6-7 metrów. Zdrowy człowiek głośną mowę słyszy z odległości około 100 m. W badaniu mową głośną niemożliwe jest dokładne wyłączenie ucha nie badanego. Poza tym ucho prawidłowe jak najdokładniej zatkane słyszy mowę potoczną z odległości 6 m szept zaś tylko z odległości 40-50 cm. W badaniu szeptem łatwiej jest utrzymać siłę głosu na jednym poziomie. Badając mową, należy zachować jednakowe tempo mówienia.
Norma dla słyszenia szeptu wynosi 6m, ale zdrowi i młodzi słyszą szept z odległości ok. 20 m. Aktualną odległość, z której badany słyszy, ustalamy na podstawie tej odległości, z której badany słyszy i powtarza 100% wszystkich podawanych słów. Aby badanie było porównywalne, muszą być zachowane także następujące zasady: pomieszczenie, w którym bada się słuch, powinno być ciche (poziom hałasu nie większy niż 35-45 dB w paśmie mowy). Do badania mową używamy zwykle liczb, ponieważ jest to łatwy, znany materiał słowny. Aby badanie było porównywalne, należy używać tego samego testu.

Badanie polega na podawaniu po 10 słów – liczb z danej odległości. Odległość, z której badany słyszy i rozumie, dowodem czego jest bezbłędne powtarzanie 100% podawanych słów, notujemy jako odległość aktualnego słuchu.

Normy słyszenia szeptu:

Szept z mniej niż 1 m — znaczne upośledzenie słuchu.

Szept z 1—3 m — średnie upośledzenie słuchu.

Szept z 3—6 m — nieznaczne upośledzenie słuchu.

Szept z 6 m — norma. 

Badanie to ma jedynie charakter poglądowy. Ilościowe określenie wydolności narządu słuchu stwierdza się za pomocą badań audiologicznych z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Próby stroikowe

W dzisiejszej diagnostyce ubytków poziomu słuchu zajmują miejsce historyczne. Nie mniej jednak, zadaniem stosowanych nadal w audiologii klinicznej prób stroikowych, jest ba­danie zachowania się przewodnictwa kostnego i jego stosunku do przewodnictwa powietrznego w celu określenia lokalizacji i charakteru niedosłuchu.

      Audiometria zajmuje się pomiarami właściwości słuchu i wnioskowaniem z uzyskanych wyników o wewnętrznych uszkodzeniach i chorobach narządu słuchu – więcej o wykonywanych badaniach po kliknięciu w aktywny link.

AUDIOMED APARATY SŁUCHOWE

ul. M. Reja 16/18 lok. 2

87-800 Włocławek

tel: 54 426 25 85,   604 479 703

Social Media