Narodowy Fundusz Zdrowia

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

Refundacje dla dzieci i osób do 26 roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na systemy FM, która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne – obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – obejmuje kwotę 2.750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat.

Kolejną bardzo pomocną instytucją wspierającą pacjentów jest:

Refundacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizowana jest przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są instytucjami, za pomocą których możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z PFRON.

Do MOPR-u wnioski o dofinansowanie składają pacjenci mieszkający w danym mieście, do PCPR-u pacjenci z danego powiatu. Aby uzyskać takie dofinansowanie niezbędne jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (obojętnie z jakiej przyczyny) lub grupy inwalidzkiej (ZUS) bądź niezdolności do pracy w przypadku KRUS wydanej przed 1 stycznia 1998 r. na okres bezterminowy.

AUDIOMED APARATY SŁUCHOWE

ul. M. Reja 16/18 lok. 2

87-800 Włocławek

tel: 54 426 25 85,   604 479 703

Social Media