Narodowy Fundusz Zdrowia

Według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

Refundacje dla dzieci i osób do 26 roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na systemy FM, która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Z dniem 1 stycznia 2023 roku zostały znacznie podniesione kwoty dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych oraz systemu wspomagającego słyszenie.

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne

Osoba dorosła powyżej 26 roku życia – raz na 5 lat.
Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym – według potrzeby wymiany.   

– po 1050 zł  x 2 do  aparatu słuchowego,

– po 50 zł x 2 do wkładki usznej indywidualnej.

 Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana

– po 1500 zł x 2 do  aparatu słuchowego,

– po 50 zł x 2 do wkładki usznej indywidualnej.

Dziecko i osoba do 26 roku życia  

– po 3000 zł x 2 do aparatu słuchowego, raz na 3 lata,

– po 60 zł x 2 do wkładek indywidualnych wg potrzeby wymiany.

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Osoba dorosła powyżej 26 roku życia – raz na 5 lat.

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym – według potrzeby wymiany.  

– po 2100 zł x 2 do  aparatu słuchowego.

Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana
– po 3000 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat.

Dziecko i osoba do 26 roku życia

– po 3000 zł x 2 , raz na 3 lata.

Dofinansowanie NFZ do systemu wspomagającego słyszenie jest przyznawane dziecku ( osobie do 26 roku życia) w kwocie 3850 zł raz na 5 lat.

Kolejną bardzo pomocną instytucją wspierającą pacjentów jest:

Refundacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizowana jest przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są instytucjami, za pomocą których możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z PFRON.

Do MOPR-u wnioski o dofinansowanie składają pacjenci mieszkający w danym mieście, do PCPR-u pacjenci z danego powiatu. Aby uzyskać takie dofinansowanie niezbędne jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (obojętnie z jakiej przyczyny) lub grupy inwalidzkiej (ZUS) bądź niezdolności do pracy w przypadku KRUS wydanej przed 1 stycznia 1998 r. na okres bezterminowy.

AUDIOMED APARATY SŁUCHOWE

ul. M. Reja 16/18 lok. 2

87-800 Włocławek

tel: 54 426 25 85,   604 479 703

Social Media