Best Quality Plants

Amazing Variety Of Plants Starting Just $6

Plants Collection

Any plants for your space

Free Shipping

Free shipping on order

100% Money Back

If the item didn't suit you

Beautiful Plant Varieties

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trendy Cactus Varieties

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gardening Accessories

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Featured Plants

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Need help in choosing the right plants?

Commodo sociosqu venenatis cras dolor sagittis integer luctus sem primis eget maecenas sedurna malesuada consectetuer.

Ornare integer commodo mauris et ligula purus, praesent cubilia laboriosam viverra. Mattis id rhoncus. Integer lacus eu volutpat fusce. Elit etiam phasellus suscipit suscipit dapibus, condimentum tempor quis, turpis luctus dolor sapien vivamus.

  1. niwelacji terenu, usunięcia krzewów itp.
  2. Strony zgodnie postanawiają, że docelowo Przedmiot Dzierżawy stanowić będzie powierzchnia zajęta pod lokalizację Elektrowni Fotowoltaicznej (lub jakiegokolwiek z jej elementów) oraz infrastruktury towarzyszącej. Dzierżawca będzie uprawniony ustalić lokalizację Elektrowni Fotowoltaicznej (bądź któregokolwiek z jej elementów) w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym, przy czym Strony ustalają, że ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji należała będzie do Dzierżawcy. Ustalenie takie nie będzie wymagało zmiany Umowy jak i Umowy Przyrzeczonej. Dzierżawca wskaże Wydzierżawiającemu planowaną lokalizację załączając tymczasowy plan sytuacyjny, który zastąpi mapę stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy Dzierżawy. Strony dopuszczają wielokrotną zmianę lokalizacji. Strony ustalają, że tak wskazana nowa lokalizacja będzie stanowiła Przedmiot Dzierżawy w rozumieniu Umowy Dzierżawy. Wydzierżawiający zobowiązuje się na żądanie Dzierżawcy potwierdzić pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym przyjęcie zmienionego Załącznika nr 1. Koszty notarialnego poświadczenia poniesie Dzierżawca.
  3. Wydzierżawiający wyda Dzierżawcy Przedmiot Dzierżawy z dniem podpisania Umowy Dzierżawy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 niniejszej Umowy oraz ust. 5 niniejszego paragrafu poniżej.
  4. Wydzierżawiający już z dniem podpisana niniejszej Umowy przedwstępnej zezwala Dzierżawcy lub działającym na jego polecenie (zlecenie) osobom trzecim na wchodzenie, wjeżdżanie pojazdami na Przedmiot Dzierżawy w celu dokonania wszelkich niezbędnych czynności pomiarowych oraz innych czynności przygotowawczych przed faktycznym rozpoczęciem budowy Elektrowni Fotowoltaicznej.
  5. Dzierżawcy przysługiwać będzie prawo pierwokupu Przedmiotu Dzierżawy. Wydzierżawiający zobowiązuje się poinformować Dzierżawcę pisemnie na 6 miesięcy przed planowanym terminem zbycia Przedmiotu Umowy Dzierżawy. Od tego dnia Dzierżawca w ciągu 6 miesięcy przedstawi Wydzierżawiającemu swoją decyzję dotyczącą ewentualnego skorzystania z prawa pierwokupu.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Neque porro quisquam est, qui dolore ipsum quia dolor sit amet, consectetur adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt. 

Sarah Jones
Interior Designer

Neque porro quisquam est, qui dolore ipsum quia dolor sit amet, consectetur adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt. 

Jessica Foxx
Student

Neque porro quisquam est, qui dolore ipsum quia dolor sit amet, consectetur adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt. 

Briana Luke
Student

Interested? Shop This Plant Collection!

Neque porro quisquam est, qui dolore ipsum quia dolor sit amet, consectetur adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt.