Efekt zatkanego ucha

Efekt zatkanego ucha nie dotyczy wyłącznie osób z dysfunkcją narządu słuchu, ale również użytkowników aparatów słuchowych. Pacjentom odwiedzającym gabinety protetyczne często dokucza uczucie zatkanego ucha, zwane w terminologii audiologicznej jako efekt okluzji. Osoba słyszy swój głos w sposób nienaturalny, tak, jakby znajdowała się w tunelu lub beczce.
Przypadłość ta wynika z zamknięcia przez aparat słuchowy lub wkładkę uszną, przewodu słuchowego zewnętrznego. Okluzja nie dotyczy wszystkich pacjentów. Czynnikiem sprzyjającym okluzji jest również specyficzna budowa ucha. W warunkach naturalnych fala akustyczna przepływająca przez przewód słuchowy pobudza błonę bębenkową do drgań. Część odbitej od błony energii akustycznej „wychodzi” na zewnętrz przewodu słuchowego. W przypadku zamknięcia przewodu słuchowego przez wkładkę uszną bądź aparat wewnątrzuszny część energii nie jest w stanie „uwolnić” się na zewnątrz, z czego wynika nieprzyjemny efekt zatkania ucha.

Zmodyfikowane słyszenie własnego głosu nie jest jedynym problemem pacjentów skarżących się na uczucie zatkanego ucha. Przeszkadza im również gorsze rozumienie mowy, nadzwyczaj głośne przeżuwanie czy połykanie oraz silne wzmocnienie niskich częstotliwości.

Jednym ze sposobów zmniejszenia efektu okluzji jest powiększenie otworu wentylacyjnego we wkładce usznej. Prawdą jednak jest, że zbyt duży otwór wentylacyjny w połączeniu z silnym wzmocnieniem aparatu słuchowego może wiązać się z wystąpieniem sprzężenia zwrotnego. Innym sposobem będzie odpowiednia regulacja aparatu słuchowego w zakresie częstotliwości mających wpływ na efekt zatkanego ucha. Biorąc pod uwagę stopień ubytku, wzmocnienie aparatu słuchowego oraz budowę anatomiczną ucha protetyk słuchu jest w większości przypadków poradzić pacjentom z tym problemem.

Jeżeli pacjent stoi przed wyborem, czy dokonać zakupu aparatu słuchowego wewnątrzusznego czy zausznego, pomocną podpowiedzią będzie wybór aparatu zausznego, ponieważ fizycznie będzie więcej miejsca na zastosowanie otworu przeciwokluzyjnego. Biorąc pod uwagę aparaty wewnątrzuszne, zastosowany w nich otwór przeciwokluzyjny może okazać się mało skuteczny, ponieważ większość przewodu słuchowego wypełniać będzie elektronika aparatu, zatem swój głos pacjent będzie słyszał nienaturalnie.

AUDIOMED APARATY SŁUCHOWE

ul. M. Reja 16/18 lok. 2

87-800 Włocławek

tel: 54 426 25 85,   604 479 703

Social Media