Decyzja o wyborze aparatów słuchowych

Decyzja o wyborze aparatów słuchowych podejmowana jest w specjalistycznych gabinetach protetyki słuchu, z uwzględnieniem potrzeb medycznych, możliwości technicznych i oczekiwań pacjenta oraz zgodnie ze wstępnymi zaleceniami lekarza laryngologa lub audiologa.

Wybór aparatu słuchowego jest dokonywany w oparciu o:

 • wyniki diagnostyki medycznej
 • diagnostykę protetyczną
 • szczegółowy wywiad z pacjentem, dotyczący preferencji słuchowych, najczęstszych problemów w słyszeniu, środowiska akustycznego, w którym pacjent przebywa, motywacji do noszenia aparatu
 • rodzaj transmisji: przewodnictwo kostne, przewodnictwo powietrzne
 • rodzaj zaopatrzenia: jednouszne, obuuszne, CROS, BICROS
 • rodzaj obudowy: wewnątrzuszny, zauszny, wewnątrzkanałowy, okularowy
 • rodzaj zastosowanej kompresji
 • konieczność zastosowania urządzeń wspomagających słyszenie (pętle indukcyjne, systemy FM, streamery)
 • konieczność zastosowania generatora szumów
 • możliwości finansowe pacjenta.

Zakres diagnostyki protetycznej

Do diagnostyki protetycznej zaliczane są pomiary:

 • audiometria tonalna
 • audiometria mowy
 • wyznaczenie poziomu dyskomfortu w słyszeniu (UCL)
 • charakterystyka percepcji głośności
 • zdolność rozróżniania mowy w hałaśliwym środowisku
 • obserwacja zmęczenia słuchowego
 • obserwacja stopnia uwagi i trudności w zrozumieniu.

Etapy postępowania podczas protezowania

 1. Diagnostyka protetyczna
 • Omówienie wyników badań słuchu z dorosłym pacjentem lub rodzicami czy opiekunami dziecka, przestawienie perspektyw dalszego rozwoju słuchowego oraz możliwości protezowania
 • Jeśli jest to konieczne, przeprowadzenie konsultacji przez specjalistów biorących udział w procesie protezowania (logopeda, psycholog)
 1. Dobór aparatów słuchowych – dopasowanie aparatów słuchowych różnych marek o podobnych parametrach, właściwych dla niedosłuchu pacjenta
 • Wykonanie audiometrii mowy z aparatem i bez niego w wolnym polu dźwiękowym
 • Zaprezentowanie pacjentowi techniki obsługi aparatów słuchowych
 • Zapoznanie pacjenta z różnymi dostępnymi rozwiązaniami technicznymi
 • Pobranie wycisków z uszu
 1. Ustawienie parametrów pracy wybranych aparatów słuchowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania
 • Wybór formuły dopasowania aparatu słuchowego
 • Określenie wielkości docelowego wzmocnienia
 • Dobór pasma przenoszenia
 • Dobór zakresu dynamicznego
 • Określenie charakterystyki maksymalnego poziomu sygnału akustycznego na wyjściu
 • Określenie typu układu regulacji i jego parametrów (współczynnik kompresji, progi włączenia, czasy regulacji)
 • Ocena porównawcza skuteczności aparatów słuchowych poprzez zrozumienie mowy w hałasie i ciszy
 • Określenie parametrów funkcyjnych w aparatach
 • Inne zalecone i stawiane pomocom słuchowym wymagania (mikrofony kierunkowe, wiele kanałów, wejście audio, zdalne sterowanie, CROS itd.)
 • Kontrola uwzględniająca subiektywny charakter percepcji
 • Kontrola sprzężenia zwrotnego
 1. Wybór wkładki usznej i określenie jej parametrów akustycznych

5. Wyjaśnienie obsługi dobranego aparatu słuchowego

Opieka audioprotetyczna

W zależności od potrzeb pacjenta ustalamy terminy wizyt kontrolnych. Podczas wizyt wykonujemy:

 • wywiad z pacjentem, pozwalający poznać jego opinię o skuteczności protezy słuchu i jakości wykonania wkładek
 • zmianę kształtu i korektę indywidualnej wkładki usznej
 • diagnostykę protetyczną słuchu w przypadku, gdy pacjent nie akceptuje aparatu słuchowego
 • ewentualną wymianę wkładek usznych
 • ewentualną zmianę ustawień aparatów, uwzględniając potrzeby pacjenta
 • konsultację psychologiczną, pedagogiczną czy logopedyczną, jeżeli zajdzie potrzeba
 • serwis techniczny aparatu słuchowego, czyszczenie jego elementów, wymiana części zużytych, okresowe przeglądy.

AUDIOMED APARATY SŁUCHOWE

ul. M. Reja 16/18 lok. 2

87-800 Włocławek

tel: 54 426 25 85,   604 479 703

Social Media